معاون وزیر نفت: در حال بررسی صادرات گاز به اروپا هستیم اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده‌ایم
معاون وزیر نفت در امور گاز در پاسخ به پرسشی درباره احتمال صادرات گاز ایران به اروپا، اظهار کرد: ایران در حال بررسی این موضوع است و هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم، اما ایران همواره به‌دنبال توسعه دیپلماسی انرژی و گسترش بازار است.