مفید تر مسکن کنید به همان اندازه با بیرون فروپاشی ذهن اصولاً مسکن کنید
نتایج منصفانه تحقیق جدید آرم می دهد کدام ممکن است پیشگیری اجتناب کرده اند بیماری آلزایمر تنها به رژیم غذایی مفید، بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افکار پرانرژی خواستن دارد.