منابع تهیه این اینفوگرافیک ها را از کجا می توان پیدا کرد: تغذیه


با نگاه کردن به نظر YouTube در مورد میوه های مختلف و خواص آنها ، متوجه شدم که این اینفوگرافیک ها در حال آمدن هستند.

اینفوگرافیک ها ارزش تغذیه ای غذا را نشان می دهند که درصد تغذیه روزانه است (شکل را ببینید).

این شخص چگونه آن را ایجاد کرده است و منابع تهیه این اینفوگرافیک ها را از کجا می آورید؟ تلاش برای درک بهتر تغذیه من ، و این شگفت انگیز خواهد بود!

دیدگاهتان را بنویسید