مهم‌ترین مزیت‌های امیرالمؤمنین علی(ع)حجت الاسلام علوی تهرانی مطرح کرد؛

حجت الاسلام علوی تهرانی ذکر شد: خدا اجتناب کرده اند بنده شخصی در قرآن مشاوره کرده، قرآن کتاب بی‌نظیر است، پس این مشاوره، مشاوره بی‌نظیر است کدام ممکن است می فرماید خداوند به علی (ع) به آسمانیان مباهات می‌تدریجی.

عقیق:حجت الاسلام سید محمدباقر علوی تهرانی کارشناس مذهبی همزمان همراه خود ایام ماه مبارک رمضان به ایراد سخنرانی تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفت: صعصعهَ‌بن‌صوهان اجتناب کرده اند حضرت امیر (ع) پرس و جو می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌گوید ممکن است بعدی هستید هر دو آدم (ع)؟ حضرت فرمودند: وقتی آدم (ع) را در پایین مستقر کردند، گفتند تمام این جهان برای باشی علاوه بر این منصفانه درخت، مبادرت نمود، ولی من می خواهم برای رسیدن به حداقل یک لقمه حلال اجتناب کرده اند هفتاد لقمه شبهه‌ناک اجتناب نمودم، من می خواهم بعدی هستم.

وی افزود: در شکسته نشده پرسید ممکن است بعدی هستید هر دو ابراهیم (ع)؟ فرمودند: وقتی آیات را به ابراهیم (ع) آرم دادند، تقاضا کرد خدایا آیات بیشتری به من می خواهم آرم بدهید به همان اندازه ضمانت قلبی پیدا کنم، با این حال اگر پرده‌ها جدا برود به دانش من می خواهم اضافه نمی‌شود، من می خواهم بالاترم. تولید دیگری اینکه بفرمائید ممکن است بعدی هستید هر دو موسی (ع)؟ فرمودند: موسی (ع) فرعونیان را توقف کرد چون منصفانه نفر را کشته بود، وقتی خدا فرمود برو آنان را انذار کن عرض کرد کدام ممکن است منصفانه نفر در کنار من می خواهم باشد، با این حال انگشت من می خواهم به خون قهرمانان مشرک مکه آغشته بود در درگیری‌های مختلف، با این حال وقتی پیامبر به من می خواهم فرمود کدام ممکن است باید قانون اساسی برائت را بر فراز مکه بخوانی، نگفتم کسی در کنار من می خواهم باشد، تنها رفتم، پس من می خواهم بالاترم. علاوه بر این پاسخ دهید ممکن است بعدی هستید هر دو نوح (ع)؟ فرمودند: کسب اطلاعات در مورد فرزندان نوح در سوره نوح آیه ۴۶، خدا خطاب کرد کدام ممکن است ای نوح فرزند باشی همراه خود باشی اهلیت ندارد، از او را حرکت ناشایست است، با این حال کسب اطلاعات در مورد فرزندان من می خواهم به اینجا رسید حسن (ع) را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسین (ع) آقا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرور کودکان بهشت هستند، پس من می خواهم بالاترم. در نهایت بفرمائید ممکن است بعدی هستید هر دو عیسی (ع)؟ فرمودند: وقتی مادر عیسی به عیسی باردار بود به اینجا رسید به طرف بیت‌المقدس، جلوی ایشان را گرفتند، گفتند برو این‌جا عبادتگاه است زایشگاه نیست، با این حال وقتی مادر من می خواهم به من می خواهم باردار بود گفتند موجود است، آن هم ۹ اجتناب کرده اند در کلی اما علاوه بر این اجتناب کرده اند در بی نظیر، دیوار سوراخ پیدا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی برتر اعلی سه روز بازدید کننده خدا بود، پس من می خواهم بالاترم.

علوی تهرانی همراه خود ردیابی به مزیت تولید دیگری امیرمومنان علی(ع) ذکر شد: مزیت تولید دیگری حضرت کدام ممکن است در لیله المبیت {اتفاق افتاد}. در امشب مشرکان نتوانستند جلوی ورزش پیغمبر را بگیرند، انتخاب گرفتند به بستر پیغمبر حمله کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را تمام کنند، پیامبر اجتناب کرده اند طریق پیک الهی اجتناب کرده اند جریان توطئه آنان مطلع شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اصل حضرت حق هجرت کردند، منصفانه نفر باید در بستر بخوابد به همان اندازه دشمن خیالش دستی باشد کدام ممکن است پیغمبر را تحمل تذکر دارد، حضرت امیر (ع) این خطر را به جان خریدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بستر پیامبر خوابیدند.

این کارشناس مذهبی دقیق کرد: در قرآن ۲ آیه در باب کالا جان موجود است یکی اجتناب کرده اند این آیات می‌فرماید خدا اجتناب کرده اند اهل ایمان، جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالشان را می‌دانش، در برابر این بهشت؛ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جای تولید دیگری می‌فرماید اجتناب کرده اند افراد کسی است کدام ممکن است جانش را می‌فروشد در باب خشنودی خدا. آیه ۲۰۷ سوره بقره اجتناب کرده اند مهم‌ترین مزیت‌های امیرالمؤمنین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سخن ۴ هدف دارد نخست این منقبت، مزیت قرآنی است؛ خدا اجتناب کرده اند بنده شخصی در قرآن مشاوره کرده، قرآن کتاب بی‌نظیر است، پس این مشاوره، مشاوره بی‌نظیر است، خداوند به واسطه علی (ع) به آسمانیان مباهات می‌تدریجی، معاویه بن ابی‌سفیان هشت هزار درهم ارزش می‌تدریجی کدام ممکن است حدیث را تحریف تدریجی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن منقبت را اجتناب کرده اند بین ببرد، پس این منقبت، مزیت همراه خود اهمیتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخر این مزیت آرم می‌دهد شجاعت علی (ع) اجتناب کرده اند اباعبدالله الحسین اصولاً است. کاشف‌الغطاء می‌گوید: حسین‌بن‌علی در معرکه درگیری بودند، انگشت به شمشیر بودند، شمشیر در برابر این شمشیر، با این حال علی‌بن‌ابیطالب در بستر بودند با بیرون سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمشیر. خداوند علی اعلی فرمودند: فرستادن صلوات بر پیامبر (ص) را انتخاب کنید و انتخاب کنید حب علی بن ابیطالب در قیامت مصرف کننده دارد.