مواد مغذی موجود در غذاهای گیاهی


آیا کسی از منبع خاصی اطلاع دارد؟ چرا آیا برخی گیاهان دارای مواد مغذی خاصی هستند؟

به عنوان مثال ، آجیل برزیلی و محتوای سلنیوم معروف آنها. در جایی که آجیل برزیلی به طور سنتی کشت می شود ، خاک آن گوگرد کمی دارد اما مقدار زیادی سلنیوم دارد و به جای آن اسیدهای آمینه مورد نیاز سنتز می شود. اما اگر آجیل را در جاهای دیگر پرورش دهید ، آیا این تغییر می کند یا این چیزی است که گیاه برای انجام آن توسعه داده است و در هر جایی این کار را انجام می دهد؟

من یک دستگیره کامل با علاقه هستم.

دیدگاهتان را بنویسید