ندای مرعشی برای جلوگیری از اتفاقات تلخ و ناخوشایند روزهای گذشته


سازنجی نوشت: دبیرکل حزب ایرانی سازنجی تاکید کرد: امروز با احترام به ارواح بلند آن مرحوم و با احترام به همه دوستداران مردم کردستان از فرهیختگان و مردم راست گرای کردستان می خواهم که با همدیگر بپیوندند و از تکرار آن جلوگیری کنند. حوادث تلخ و اتفاقات ناخوشایند روزهای گذشته

کردها و به طور کلی کردستان همیشه در امان و مورد حمایت ایران بزرگ بوده و پیروزی های اصلاح طلبان و اصلاح طلبان همواره مورد حمایت کردها بوده است. ما و همه مسئولان گذشته باید اعتراف کنیم که آنطور که باید با مسائل کردستان برخورد نکردیم. مشکلات کردستان حل نشدنی نیست، اما جان های شریفی که از دست رفته در مقایسه با آنچه به دست می آید، جبران ناپذیر است. در اولین لحظه حادثه تلخ و نابخشودنی دخترمان زینا، در کنار آن بزرگان و سخاوتمندان بودم و در حوادث بعدی مانند حوادث تلخ جوانرود و مهاباد، دلمان پر از درد شد.

امروز با احترام به ارواح بلند آن مرحوم و با احترام به همه عاشقان مردم کردستان از فرهیختگان و حق خواهان کردستان می خواهم که با همدیگر همراه شده و از تکرار حوادث تلخ و ناخوشایند روزهای گذشته جلوگیری کنند. من به عنوان دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران دست شما مردم غیور مناطق کردنشین را می بوسم و شما را به صبر و خویشتن داری دعوت می کنم. مسئولین هیچ کاری برای حفظ جان فرزندان این کشور انجام نداده اند و در صورت نیاز باید همه دست و پای مردم غیور کرد را ببوسیم و نگذاریم ارابه خشونت حرکت کند.

من به عنوان عضو کوچک و مسئول اصلاح طلبان متعهد می شوم که خویشتن داری نمایم و از نیروهای نظامی و امنیتی به عنوان نماینده محترم شما صدای اعتراض شما و به عنوان عضوی کوچک از خانواده کردستان می خواهم که پیگیر باشند. مطابق با خواسته های شما کردها به خاطر صبر، شجاعت، نجابت و گذشت خود شهرت جهانی دارند. افراد شجاع نیز صبور و بخشنده هستند. به من این فرصت را بدهید که به عنوان عضوی افتخاری از خانواده شما این شخص حقیر را دنبال کنم و قول می دهم که شما بزرگان را پیوسته در جریان آن قرار دهم.

انتهای پیام