نرخ تورم از زبان پیوند!


با توجه به شرایط عمومی اقتصاد ایران، تابستان گذشته تورم بالایی را تجربه کردیم و تلاش دولت …

به زندان نرو!به زندان نرو!

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: دولت در تلاش است تا از فشار قیمت ها بکاهد.

سجد احسان کندوزی:

* با توجه به شرایط عمومی اقتصاد ایران، تابستان سال گذشته تورم بالایی را تجربه کردیم و دولت سعی کرد در شش ماهه نخست سال بر ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم تمرکز کند که تا پایان اسفند ماه خوب بود. سال گذشته. امتیاز

*تحریم ها همچنان بر اقتصاد ایران فشار وارد می کند و مسائل اخیر در حوزه نوسانات بازارهای بین المللی به ویژه در جنگ اوراسیا نه تنها باعث تکان قیمت های جهانی، بلکه حتی سهمیه بندی برخی کالاهای اساسی در منطقه و اطراف ما شده است. . فشار تورمی خارجی نیز به این مشکلات اضافه شده و در سال جدید متوجه سیاستی شده ایم که باید در سال های گذشته برای رفع وابستگی مردم به ارز وارداتی دنبال می شد.

* اگر در یکی دو ماه اخیر دوباره شاهد رشد قیمت ها در اقتصاد ایران هستیم، ناشی از ترکیب همین چند متغیری است که از قبل وجود دارد.

*دولت با انضباط و نظارت صحیح بر بازار در تلاش است تا قیمت ها را کنترل کند تا جامعه با صبر و تحمل بیشتری بر این شرایط فائق آید. انتظار کاهش تورم و فشار قیمت ها در ماه ها و فصول آینده را داریم.