نسخه‌های خانگی و دردی که پایان ندارد!
همیشه هم این جور آدم‌ها چند مثال در جیبشان دارند که برایت رو کنند. وقتی به بیمار بگویی فلانی و فلانی هم این‌طوری بودند و با همین روش خوب شدند، بیمار دلگرم می‌شود و امید پیدا می‌کند که به روشی آسان‌تر بیماری‌اش را درمان کند.