نظر شما در مورد شووارما با پیتا یا لافا از نظر غذای سالم چیست؟ : تغذیه


من شخصاً یک اسکوارما خوب را دوست دارم اما تصور می کنم که تغذیه کاملاً چرب و پر از پروتئین باشد.

حداقل یک پیتا بسیار کوچکتر از Lafa است ، بنابراین این احتمالاً سالم ترین نسخه بین گزینه ها است.

همه شما چه فکر می کنید ، آیا شووارما کاملاً سالم است؟

دیدگاهتان را بنویسید