نقد فنی پرسپولیس – نفت آبادان / اردلان آشتیانی: پرسپولیس دوباره در کانال های کناری پیروز شد


کریم کورانی

پرسپولیس راهی پیدا کرده و بازی به بازی بهتر می شود
جاحجا از فصل گذشته یاد گرفت که تغییرات زیادی در ترکیب ایجاد نکند و تعویض ها منطقی تر است. البته او هم مانند برونکو تعویض های دیرهنگام انجام می دهد. با این حال، تیم حریف را مجبور می‌کند تا خود را جمع کند و پر کند. نیمه دوم بیست دقیقه آخر باید با برنامه بیایید بازی شود همچنین چون سرلاک یک هافبک دفاعی تخصصی است در ادامه دقت بیشتری داشته باشد.
مطمئنا بعد از اضافه شدن دیابت و امیری ظهر تیم به شرط استفاده از فیفادی افزایش می یابد.