هدایت واردات خودرو در برابر این صادرات عناصر خودرو


رئیس صفحه بحث صنایع همگن پیشرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعه سازان ملت ذکر شد: اگر واردات خودرو در ازای صادرات عناصر خودرو محقق شود …

واردات شهنهاد در صادرات خودروواردات شهنهاد در صادرات خودرو

رئیس صفحه بحث صنایع پیشران را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعه سازان یکپارچه ملت ذکر شد: اگر واردات خودرو محقق شود، می توانیم سالانه عالی میلیارد دلار عناصر خودرو برای صادرات عناصر خودرو صادر کنیم.

محمدرضا نجفی مانیش در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس، تصدیق شد: در صورت تامین چرخ دنده اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه در اختیار قطعه سازان، مشکلی برای ساخت عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ هزار خودرو در سال جاری وجود نخواهد داشت.

وی افزود: خودروسازان بیش اجتناب کرده اند ۴۶ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن ۱۴ هزار میلیارد تومان بیش اجتناب کرده اند ۱۲۰ روز اندازه کشید.

نجفی منیش ذکر شد: خودروسازان علاوه بر این بدهی ۴۶ هزار میلیارد تومانی به قطعه ساز، ۲۵ هزار میلیارد تومان به موسسه مالی بدهکارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروسازان نیز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ضرر کردند.

چون آن است رئیس صفحه بحث صنایع همگن نیرومحرکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعه سازان کسب اطلاعات در مورد واردات خودرو ذکر شد: واردات خودرو تاثیری بر استاندارد خودروهای ساخت موجود در نخواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نفع اقشار کم درآمد نخواهد بود از این اشخاص حقیقی قابلیت کسب خودرو را دارند. واردات پرهزینه نیست با این حال واردات بر خودروهای پرهزینه قیمت تاثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت آنها را کاهش می دهد.

نجفی مانیش ذکر شد: دیدیم واردات خودرو ممنوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات {در این} زمینه قاطع است با این حال هدایت ما اینجا است کدام ممکن است خودرو در هنگام صادرات عناصر یدکی آن وارد شود.

رئیس صفحه بحث صنایع یکپارچه نیرومحرکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازندگان فراهم می کند یدکی ملت تصریح کرد: سال قبلی طرحی به مجلس نمایندگان حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تایید شورای نگهبان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا مونتاژ ای برای ایجاد وظیفه تشکیل شد. صحیح بودن سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است این ساختار باقی مانده است پایان دادن نشده است.

وی افزود: به منظور که عناصر یدکی خودرو برای صادرات به واردکننده خودرو عرضه تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردکننده در بازار عناصر یدکی خودرو در ازای نقدی عناصر خودرو را در ملت مکان تعطیلات می فروشد.واردات خودروهای خارجی.

نجفی مانیش همراه خود ردیابی به اینکه یکی اجتناب کرده اند مخالفان واردات خودرو توسط موسسه مالی مرکزی است، ذکر شد: دغدغه موسسه مالی مرکزی اجتناب کرده اند واردات خودرو افزایش تقاضا برای پول خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تبع آن افزایش نرخ پول خارجی است با این حال همراه خود واردات خودرو در برای آن جایگزین کنید.” صادرات عناصر خودرو اشکال تامین پول خارجی رفع تبدیل می شود. اشکال صادرکنندگان عناصر خودرو در خصوص بازگشت پول خارجی حاصل اجتناب کرده اند صادرات نیز رفع احتمالاً وجود خواهد داشت.

وی کسب اطلاعات در مورد توضیحات افزایش قیمت خودرو در روزهای فعلی نیز ذکر شد: افزایش قیمت خودرو اتصال مستقیمی همراه خود قیمت دلار دارد، بدون در نظر گرفتن قیمت دلار اصولاً شود بلافاصله قیمت خودرو افزایش خواهد یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت آن مقیاس را کاهش می دهد. قیمت دلار، قیمت خودرو بهتر است. قیمت خودرو گام به گام در جاری کاهش است به منظور که در روزهای فعلی {به دلیل} گرانی پول خارجی، همه چیز دوباره شاهد افزایش قیمت خودروها بودیم.