هدف گذاری ۵۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در صنعت برق خوزستان


به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان، آرش کردی در نشست کمیته کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست شورای اسلامی و مدیر کل خوزستان در این شهرستان گفت: ایذه: خوزستان از نظر انرژی وضعیت ویژه ای دارد و استان هایی هستند که مصرف برق آن ها نسبت به زمستان ۲ سوم افزایش می یابد و پیک آن از ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ مگاوات در زمستان به ۹۰۰۰ مگاوات در تابستان می رسد و نوسانات زیادی در شبکه دارد.

وی افزود: از ۶۹ هزار و ۴۵۷ مگاوات پیک مصرف برق در کشور، ۱۲ درصد مربوط به خوزستان است که عدد بسیار قابل توجه و مهمی است.

اجرای طرح برق منطقه ای به ارزش ۱۸۴۶۰ میلیارد ریال در خوزستان

مدیرعامل شرکت توانیر در ادامه با بیان اینکه تا تابستان سال آینده ۲۶۵ مگاولت آمپر و ۷۶ کیلومتر مدار به ظرفیت شبکه برق سه شهر خوزستان اضافه می شود، گفت: در سال اول آغاز به کار با تشکیل دولت سیزدهم، ۱۸ هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال در پروژه برق منطقه ای خوزستان ساخته می شود.
وی در بخش دوم سخنان خود که به وضعیت پروژه های برق رسانی در شهرهای ایذه، باغملک و دزپارت اشاره می کند، توضیح داد: تا تابستان سال آینده ۲۶۵ مگاوات آمپر به ظرفیت برق رسانی این مناطق اضافه و تامین می شود. کشاورزی با برق ، صنعت و بخش خانوار به وضعیت ایده آل خواهد رسید.
کردی گفت: تا تابستان سال آینده ۲۰۰ مگاوات به ظرفیت پست ۴۰۰ کیلوولت باغملک اضافه می شود که فاز اول پست و خط صیدون به ظرفیت ۱۵ مگاوات و ۷۶ کیلومتر مدار و اولین فاز نیروگاه میانگران ایذه با ظرفیت ۵۰ مگاوات وارد مدار می شود.
وی افزود: ظرفیت شهرستان های ایذه، باغملک و دزپارت در حوزه توزیع ۴۱۵ مگا ولت و در حوزه انتقال ۴۰۰ مگا ولت است و بنا داریم تا دو سال آینده ۲۶۵ مگا ولت دیگر به این ظرفیت اضافه کنیم.
اعضای کمیته کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست شورای اسلامی به همراه مدیرعامل شرکت توانیر در سفر به ایذه از پروژه های در دست اقدام پست و خطوط شهرهای صیدون و میانگران ایذه بازدید کردند. و باغ ملک و در جریان روند اجرای این پروژه ها قرار گرفتند.