همراه خود ادعا فدراسیون جهانی والیبال؛ چین متنوع روسیه شد
همراه خود ادعا فدراسیون جهانی والیبال، نیروی کار سراسری چین شناخته شده به عنوان متنوع روسیه در لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۲ حضور پیدا خواهد کرد.