همراه خود برگزیدگان گذشته تاریخی فوتبال ایران؛ نیمه یازدهم / حسن روشن: باید به همان اندازه ۳۴ سالگی برای نیروی کار سراسری ورزشی می کردم


یازدهمین نیمه چالش بهتر از های قرن روی میز مصاحبه به حسن روشن اختصاص دارد.

به گزارش طرفداری، حسن روشن هم یکی اجتناب کرده اند پسرها برگزیده شده گذشته تاریخی فوتبال ایران است. او در نیروی کار برگزیده شده قرن فوتبال ایران در ابرو جاده حمله جدا علی دایی قرار گرفت.

گفتگو همراه خود حسن روشن را با بیرون کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاست می خوانید:

حسن آقای گران قیمت تبریک ارائه می دهیم به خاطر انتخابتان مراقبت از بهتر از نیروی کار قرن ایران. نظرتان راجع به این انواع چیست؟

ممنون ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم لیاقت این انواع را داشته باشم.

ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی دایی در جاده حمله انواع از حداکثر. در نظر گرفته شده می کنید اگر سن ممکن است یکی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هم در یک واحد نیروی کار بودید چه اتفاقی رخ می داد؟

شخصی علی دایی کدام ممکن است اصولاً اوقات آقای گل بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر من می خواهم کنارش بودم جاهایی کدام ممکن است آقای گل نبود هم آقای گل می شد.

بهتر از همبازی ممکن است در دوران فوتبالتان در نیروی کار سراسری {چه کسی} بود؟

غفور جهانی واقعا خوشایند بود. من می خواهم کمتر مهاجمی دیدم کدام ممکن است مثل غفور جهانی پر جنب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوش باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ورزشی دخالت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی با بیرون توپ داشته باشد. خوب بار در ورزشی همراه خود فرانسه انجام با بیرون توپ او باعث شد من می خواهم گل بزنم، بعد از همه گاهی هم دخالتش در ورزشی نتیجه عکس داشت مثل ورزشی همراه خود لهستان کدام ممکن است توپی داشت سطح می سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او نگذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه به توپ را ژارماخ گل کرد!

در سایر ردیابی ها چطور؟

در راست کدام ممکن است ورزشی می کردم همراه خود حسن نظری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی پروین را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی در چپ بودم همراه خود اسکندریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانایی شخص به صورت خطی برتر کار می کردم.  متاسفانه ورزشی خطی در فوتبال ما چندان جایی ندارد.

بهتر از ورزشی ممکن است برای نیروی کار سراسری ایران کدام دیدار بود؟

ورزشی همراه خود کره جنوبی کدام ممکن است در تهران من می خواهم ۲ گل به نیروی کار حریف زدم.

ممکن است تنها ایرانی هستید کدام ممکن است هم در جام جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در المپیک گل زده اید.

مطمئنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه در آسیا هم جز من می خواهم کسی در جام جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید المپیک به طور همزمان گل نزده است.

اجتناب کرده اند کدام گل اصولاً لذت بردید؟ گلی کدام ممکن است در جام جهانی به پرو زدید هر دو گلی کدام ممکن است در المپیک مقابل لهستان به ثمر رساندید؟

گل به لهستان خوب کات سطح پا بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلم به نیروی کار سراسری پرو، سرضرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی پاسی بود کدام ممکن است ایرج خدابیامرز به من می خواهم داده بود. مقابل پرو ورزشی عجیبی داشتیم. ۴-۱ باختیم با این حال احتمال های گل ما اصولاً بود، باید پرو را در جام جهانی ۵-۴ می بردیم.

اگر در آن دوران اتفاقاتی رخ نمی داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است در نیروی کار سراسری می ماندید به همان اندازه کی برای نیروی کار سراسری ورزشی می کردید؟

من می خواهم برای خودم رئوس مطالب کرده بودم به همان اندازه ۳۳ هر دو ۳۴ سالگی یعنی به همان اندازه سالهای ۶۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۸ در نیروی کار سراسری باشم.

اگر به قبلی برگردید خواه یا نه یک بار دیگر به خارج می روید هر دو در ایران می مانید؟

به همان اندازه وقتی شرایط فوتبال خوشایند بود من می خواهم در ایران ماندم، بعد از همه فاصله کوتاهی به دبی رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعاً دوست داشتم بمانم، حتی وقتی فرانسوی ها من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناصر را می خواستند می گفتم مکان بروم اجتناب کرده اند ایران بیشتر با این حال همراه خود آغاز انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیلی فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبودن پول مجبور شدم به خارج اجتناب کرده اند ایران بروم.

ممکن است جوانترین کاپیتان گذشته تاریخی نیروی کار تاج بوده اید. بازوبند در ۲۲ سالگی روی بازوی ممکن است سنگینی نمی کرد؟

۹ چون من می خواهم کاپیتان بودن را ورزش کرده بودم. اجتناب کرده اند زمان حضورم در جوانان تاج کاپیتان بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی جدا بزرگانی مثل بیوک جدیکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرویز کوزه کنانی حس ادراک را در دلم خشمگین کرد، مرحوم پدر من می خواهم چون اجتناب کرده اند عجیب و غریب های فوتبال بودند مرا اجتناب کرده اند کودکی در کنار شخصی می بردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم ادراک ورزشی جدا بزرگان را اجتناب کرده اند کودکی داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحب اعتقاد به نفس شده بودم.

قلیچ خانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی پروین؛ کدامیک همبازی بهتری برای شما ممکن است در نیروی کار سراسری بود؟

قطعا علی پروین چون من می خواهم در نیروی کار سراسری همراه خود پرویز قلیچ خانی بیش از حد همبازی هم نبودم.

بسیار قدرتمند گلی کدام ممکن است حسن روشن در فوتبالش زده؟

در نیروی کار سراسری گل به نیروی کار سراسری استرالیا در مقدماتی ۱۹۷۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نیروی کار تاج برابر پرسپولیس در سال ۵۳ کدام ممکن است هر ۲ گل در نتیجه ۲ برد ۱-۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب قهرمانی تاج را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار سراسری در سال مربوطه شد.

کلام آخر؟

آرزوی بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تندرستی دارم برای همه گروه فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر می کنم اجتناب کرده اند افرادی که به من می خواهم رای دادند.