همسر بیرانوند: علیرضا از من بیشتر از مربیانش می ترسد
همسر علیرضا پسر عموی اوست و دروازه بان شماره یک پرسپولیس و تیم ملی ازدواج خانوادگی دارد. گفتگویی با همسر بیرانوندا درباره سختی های زندگی با یک فوتبالیست، بازگشت علیرضا به فوتبال ایران و مسائل دیگر انجام شد که خواندنش خالی از لطف نیست.