هواشناسی ایران / بارش باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد در اصولاً مناطق ملتبه گزارش گروه مالی ایسکانیوز، کبری رفیعی کارشناس هواشناسی اظهار داشت: فردا گستره بارش‌ها کل ملت را در بر می‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشترین بارش‌ها درمورد به شمال استان‌های همدان، آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب استان کردستان است. در نوار جنوبی ملت هم بارش‌ها به تعیین کنید ظریف {خواهد بود}.

اصولاً بیاموزید

به آموزش داده شده است کارشناس هواشناسی بارش‌ها در روز دوشنبه در نیمه شمالی ملت شکسته نشده پیدا می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی داریم عمق بارش‌ها در استان‌های گلستان، خراسان شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال خراسان رضوی رخ بدهد، ضمن اینکه بخش‌هایی اجتناب کرده اند وسط، شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب شرق ملت هم وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند را تخصص خواهند کرد.

 فردا برای شمال غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب ملت، کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش استاندارد هوا پیش‌سوراخ بینی می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی سه روز بلند مدت هم در مناطق جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرقی ملت وزش باد از حداکثر {خواهد بود}.

گروه هواشناسی درست در این لحظه هشدار در درجه نارنجی برای بارش از حداکثر باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد از حداکثر در نوار شمال غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نواحی غربی ملت صادر کرده است.

انتهای پیام/