واکنش تند «هادی چوپان» به از دست دادن سجاد گریبی


هادی چوپان به سجاد غریبی توصیه کرد پس از ناکامی مفتضحانه به زندگی عادی خود ادامه دهد.

هادی چوپان که یکی از چهره های موفق بدنسازی و پرورش اندام ایران است و مدال برنز فینال مسترالمپیا را نیز از آن خود کرد، با انتشار پستی واکنش شدیدی به اتفاقات اخیر و شکست تحقیرآمیز سجاد غریبی نشان داد. در فضای مجازی می خواست جلوی کارش را بگیرد.

هادی چوپان ملقب به گرگ پارسی پس از تحقیر سجاد غریبی در برابر مارتین فورد آمریکایی با انتشار پستی از مردم کشورمان خواست به سجاد غریبی نخندند اما پس از تحقیر سجاد غریبی مقابل حریف نه چندان حرفه ای قزاقستانی این بار انتقاد کرد. غریبی و در فضای مجازی به این موضوع واکنش نشان داد.