واکنش علی دایی به فیلم دیدارش با وزیر ورزش: در سفر به کیش با سجادی همسفر شدم; جایگاه وزیر نزدیک محل من بود. ما گفتیم خداحافظ
علی دایی پیشکسوت فوتبال ایران می گوید با وزیر ورزش و جوانان در مسیر کیش سفر کرده و قبل از مراسم خوش و بش کرده است. وی افزود: در پرواز کیش، صندلی وزیر نزدیک من بود. متأسفانه عده ای می خواهند با طرح این حرف ها و احادیث مسائل را آلوده کنند.