ورود بیش اجتناب کرده اند دو میلیون مسافر در دور اول پروازهای نوروزی به هرمزگان/ افزایش ۳۶ درصدی مسافران نسبت به در گذشته اجتناب کرده اند شیوع کرونا


به گزارش تابناک هرمزگان، مهدی دوستی اظهار داشت: اجتناب کرده اند ابتدای اجرای ساختار نوروزی (۲۶ اسفند ۱۴۰۰) به همان اندازه بالا روز ششم وروردین ۱۴۰۱، ۲ میلیون و ۱۶ هزار و ۱۴۶ نفر وارد استان هرمزگان شدند.

وی نسبت ورود مسافران نسبت به مدت درست مثل سال قبلی را ۶۶ نسبت و نسبت به در گذشته اجتناب کرده اند شیوع کرونا ۳۶ نسبت افزایش را نماد می دهد و افزود: به همان اندازه بالا روز شنبه ۱۵ فروردین ماه قابلیت ۱۰۰ نفر است. نسبت امکانات اقامتی اقامتگاه ها و مجتمع های گردشگری، مسافرخانه ها، واحدهای اقامتی و بوم گردی استانداری پایان دادن شده است و همراه خود خروج برخی اجتناب کرده اند مسافران در دور اول سفرها، امکان پذیرایی مسافران در برخی اجتناب کرده اند امکانات اقامتی استانداری موجود است. .

استاندار هرمزگان همراه خود ردیابی به داده های آماری استفاده مسافران اجتناب کرده اند امکانات اقامتی {در سراسر} استان اظهار داشت: ۳۸۲ هزار و ۷۸۱ نفر اجتناب کرده اند اقامتگاه ها، مسافرخانه ها و مسافرخانه ها و بیش اجتناب کرده اند منصفانه میلیون و ۵۷۰ هزار نفر اجتناب کرده اند پناهگاه ها، پارک ها و بازی ها هستند. سالن ها و ۱۴۱ هزار و ۵۹۶ نفر در مدارس و امکانات نگهداری.

مهندس دوستی اظهار داشت: در مرحله یک ساختار نوروزی ۱۰۸ هزار و ۴۷۸ نفر اجتناب کرده اند طریق ریلی و ۱۸ هزار و ۳۷۵ نفر اجتناب کرده اند طریق ریلی و ورود مسافران اجتناب کرده اند طریق اثیری نسبت به مدت درست مثل سال قبلی ۶۹ نسبت، مسافران اثیری و ریلی افزایش داشته است. ۵۹ نسبت

وی افزود: ۴۳۵ هزار و ۳۲۱ تجهیزات خودرو سبک و ۵۵ هزار و ۷۴۰ تجهیزات خودروی با کیفیت حرفه ای اجتناب کرده اند ۲۶ اسفند به همان اندازه بالا ۵ فروردین وارد استان شده است. انواع کل مسافران اجتناب کرده اند طریق زمینی (مسافر، اتوبوس، وسایل نقلیه) نسبت به مدت درست مثل ۷۴ نسبت افزایش داشته است. سال قبلی

استاندار هرمزگان علاوه بر این به مجموع آمار جابجایی خودرو و مسافر به جزایر استان ردیابی کرد و اظهار داشت: {در این} مدت ۳۷۲ هزار و ۲۲۳ تجهیزات خودرو و بیش اجتناب کرده اند منصفانه میلیون و ۷۹۵ هزار مسافر وارد جزایر استان شدند.

وی همراه خود خاص اینکه {در این} مدت حدود ۲.۵ میلیون بازدید دریایی اجتناب کرده اند طریق بنادر مسافری استان به جزایر خلیج فارس و بازگشت به گزارش رسیده است، افزود: ۵۴۴ هزار و ۶۳۲ نفر در دور اول سفرها اجتناب کرده اند مناطق گردشگری دریایی استان بازدید کردند.