وزارت ارشاد رسما مسئولیت شبکه سینماهای خانگی را به صداوسیما واگذار کرد
معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: مسئولیت تولید و نظارت بر سریال های نمایشی خانگی روی تریبون ها در حال حاضر بر عهده صدا و سیما است. وی گفت: ساخت و پخش سریال های داخلی از جمله سریال «کلله و دمنه» در اختیار سترا و مرتبط با سازمان صدا و سیما است. سیما تعیین شد.