وزیر ارشاد: ​​ما نمی خواهیم نوع خاصی از پوشش و پوشش را تحمیل کنیمتلاش کارگروه مد و لباس با برگزاری این جشنواره این است که این ایده ها و کارهای خلاقانه در حد ایده باقی نماند و به بازار بیاید. در دوره های قبل این کار محدود بود و محدود به جشنواره می ماند اما در این دوره با کمک صندوق کارآفرینی امید و تسهیلات و وام های ارزان چهار درصدی این ایده ها در دسترس عموم قرار می گیرد.