وزیر اطلاعات: با برنامه ریزی رهبری، امید آمریکا به شورشیان و نویسندگان بیانیه داخلی راه به جایی نخواهد بردحجت الاسلام خطیب گفت: همانطور که با تدبیر مقام معظم رهبری و تلاش های وحدت ملی و مقاومت، آمریکا با ذلت و شکست مجبور به عقب نشینی از منطقه، خنثی شدن توطئه هایش و امید به برخی فتنه گران و نویسندگان مطبوعات داخلی شد. با حمایت ملت راه به جایی نمی برد و محکوم به فناست.