وزیر دفاع انگلیس: بودجه دفاعی کشور را به ۱۰۸ میلیارد دلار افزایش می دهیموزیر دفاع به تلگراف گفت: «بدون این تغییر، ما به زیر ۲ درصد از هزینه های دفاعی تولید ناخالص داخلی می رسیدیم. اما طبق پیش بینی فعلی، این بودجه در سال های ۲۰۲۹-۲۰۳۰ حدود ۱۰۰ میلیارد پوند خواهد بود. ما در حال حاضر ۴۸ میلیارد پوند داریم. تفاوت اینجاست. در هشت سال آینده، این عدد بزرگی است.