وزیر میراث فرهنگی: اما صدر باید سودآور باشدسید عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: در مورد علیصدر باید جلسات کارشناسی برگزار کنیم و احساس می کنیم این مجموعه باید سودآور باشد. به زودی به همدان برمی گردم و به دیدار علیصدر می پردازم و در این خصوص جلسه تصمیم گیری خواهیم داشت.