وضعیت آب و هوای مازندران و میانگین دمای استان تا اول تیرماه + جداولبه گزارش تابناک مازندران، بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی مازندران و کشور از امروز در مازندران و اکثر نقاط کشور افزایش دما را پیش بینی می کنیم.

دمای هوا از فردا در بسیاری از نقاط کشور بین ۳ تا ۶ درجه سانتیگراد افزایش می یابد و هوای سردی که در دو سه روز اخیر داشته ایم گرم می شود.

در روزهای آتی تنها در جنوب کشور هوای سردتر از نرمال و در سایر نقاط نسبت به نرمال فصلی و سالانه افزایش دما را پیش بینی می کنیم.

هفته گذشته میانگین دمای هوا بین ۲ تا ۴ درجه گرمتر از نرمال بود و در هفته جاری میانگین دمای کشور بین ۱ تا ۲ درجه گرمتر از نرمال خواهد بود.