وظیفه بی نظیر انیمیشن / طالبان را فاش کنید!حسین النقیب همراه خود تخلیه کاریکاتوری در صفحه اینستاگرام شخصی به رفتارهای افراطی طالبان در افغانستان پاسخ داد.