وقوع روزانه ۷۹ تصادف فوتی در کشوررئیس اورژانس کشور حادثه متروپل، خروج از ریل قطار طبس و زلزله در هرمزگان را از حوادث مهم امسال دانست و گفت: در حادثه متروپل شاهد حضور عوامل اورژانس در ساعات اولیه بودیم. . وقتی قطار از ریل اصلی خارج شد، در همان دقایق ابتدایی ۸۶ مصدوم را به مراکز درمانی منتقل کردیم.