(ویدئو) اولین رستوران غذاخوری برای حیوانات خانگی
این رستوران در دبی امارات کدام ممکن است سال قبلی افتتاح شد، یکی اجتناب کرده اند معدود کافه‌های قلمرو است کدام ممکن است به طور انحصاری برای سگ‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گربه‌ها وعده های غذایی سرو می‌تدریجی.
منوی این رستوران پر اجتناب کرده اند وعده‌های غذایی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحیح کدام ممکن است برای حیوانات خانگی طراحی شده است. قیمت وعده‌های غذایی بین ۱۰ به همان اندازه ۲۰ دلار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلوچه‌هایی کدام ممکن است مخصوص تولد سگ‌ها ساخته می‌شود حدود ۵۵ دلار قیمت دارد.