(ویدئو) جشن بیستمین سالگرد کودتای نافرجام علیه چاوز
۱۰۰۰ نفر اجتناب کرده اند مردمان ونزوئلا در بیستمین سالگرد کودتای نافرجام علیه هوگو چاوز نمایندگی کردند.