(ویدئو) در تونل‌های غزه چه خبر است؟
سخنگوی تیپ القدس ذکر شد:  حتی وقتی تونل‌های جهاد اسلامی نتوانند به مصر هر دو اسرائیل برسند، دوباره منصفانه سلاح استراتژیک برای از دوام هستند.