ویدئو/ عصبانیت پادشاه بریتانیا از بازگرداندن جوهر خودکار؛ “دیگر نمی توانم این چرندیات را تحمل کنم”
پادشاه بریتانیا، چارلز سوم، که در ایرلند شمالی به سر می برد، هنگامی که در قلعه هیلزبورو کتاب خاطره ای را امضا می کرد، جوهر امضای خود را از دست داد و زمزمه کرد: “من از این چیزها متنفرم”. او سپس امضا را به همسرش کاملیا، ملکه بریتانیا داد و در حالی که با عصبانیت از اتاق خارج می‌شد، اضافه کرد: «دیگر نمی‌توانم این لعنتی‌ها را تحمل کنم، هر بار که کاری انجام می‌دهند، خراب می‌کنند».