(ویدئو) لحظات ترسناک پیوند دو چترباز در آسمان
این لحظه وحشتناک را در کلمبیا ببینید که در آن دو چترباز در هوا درگیر شدند. آنها توانستند برای اطمینان از فرود ایمن با یکدیگر همکاری کنند. تصاویر دراماتیک ناتالیا زیمرمن را نشان می دهد که صدها متر بالاتر از یک منطقه روستایی در نزدیکی پایتخت کلمبیا پرواز می کند. ناگهان پاراگلایدر دیگری به سمت او می آید و چترهایشان با هم برخورد می کنند و می چرخند. این دو از ذخایر خود برای استقرار چترهای خود استفاده می کنند و فرود نسبتاً نرمی دارند.