ویدیو / اولین واکنش ‎مسعود کیمیایی به صحبت‌های ‎گوگوش در حاشیه اکران ‎«لامینور»
اولین واکنش ‎مسعود کیمیایی به گفتگوی خبرساز ‎گوگوش در حاشیه اکران ‎لامینور در سینما فرهنگ را مشاهده کنید.