ویرجیل فن دایک: هلند باید سرش را پایین نگه دارد و تا جایی که ممکن است گل بزند


پسر خسروی

رقابت سیتی و لیورپول خوب است، اما در حال دوستانه شدن است
کوین و فندیک در سطح جهانی هستند اما در زمین خیلی راحت هستند.یک هوادار هست که با شکست تیمش تمام هفته اش خراب می شود.به نظرم به جز چند ساعت به آنها اهمیت نمی دهند.

این کار (حمایت از حریف خارج از زمین) بی احترامی به هواداران هر دو تیم است وقتی هواداران زیاد دعوا می کنند.
من از حرکت نونز پس از گل خوشم آمد، هلند باید کار سخت را انجام دهد