پارالمپیکی طلایی ایران همراه خود قهر اجتناب کرده اند خدمه سراسری کنار شد


به گزارش شفاف، روح‌الله رستمی، قهرمان پاراوزنه‌برداری ایران در حالی  اجتناب کرده اند خدمه سراسری این موضوع ورزشی خداحافظی کرد کدام ممکن است انتقاداتی به انجام مسئولان بازی  مطرح کرد. 

رستمی در صفحه اجتماعی شخصی نوشت: “آقای ممکن است انسانم ماشین کوکیم کدام ممکن است هر طور امر کنید قادر نیستم اطاعت امر کنم، انگار {هیچ کس} درگیر حالم نیست همه درگیر مدال هستند ساده.

روح الله رستمی  سراسری پوش دسته ۸۰ کیلوگرم پاراوزنه برداری  توانست مدال طلای مسابقات پارالمپیک را به انگشت آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او برای مسابقات پاراآسیایی هم به خدمه سراسری دعوت شد با این حال اجتناب کرده اند حضور در اردوی کنار هم قرار دادن سازی کناره گیری کرد. 

کنایه رستمی به مسئولان در روز خداحافظی از تیم ملی پاراوزنه‌برداری

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران جوان