پاسخ به صحبت های فلز شیمیایی [+فیلم]


ماجرای خشونت علیه فیلمسازان زن ایرانی در هفته های فعلی بیش اجتناب کرده اند پیش شایع شده است. مشعل داستان همراه خود توییت جنجالی سومایا مرچمسی روشن شد و هیئتی پنج نفره برای پوشش اجتناب کرده اند این اتفاقات تشکیل شد. بعد از همه برخی مشابه با پولاد کیمیایی ظاهر شد عکس به این موضوع داشتند و اجتناب کرده اند این تذکر اختلاف تذکر داشتند کدام ممکن است امثال پولاد معتقد بودند همه تقصیر پسرها و گاه دختران نیست. ماجراهای فلز .

استاد هنرپیشه گاهی لازم نیست حرف بزنی استاد!

پولاد کیمیایی بازیگر «خین کاشی» و «گشت ارشاد» و فرزند مسعود کیمیایی همانطور که صحبت می کنیم ویدیویی اجتناب کرده اند خوب اتفاق فعلی در سینما را برای بینندگان ایرانی آشکار کرد؛ آن هم اجتناب کرده اند گروه دیگری سینمای ایران؛ از آثار هنری «واقعیات» را نماد می‌دهد و با توجه به جنبش می‌گوید کدام ممکن است همراه خود آن‌ها مخالفت نمی‌تنبل، اما علاوه بر این «نجاست» دارد و می‌گوید:.

پرستو آزادی آباد، سرزنده رسانه ای {در این} باره می نویسد: مدام اجتناب کرده اند مانکن های ایرانی می شنویم کدام ممکن است مردها هیولاهای کاملی هستند و اجتناب کرده اند پسرها روشن در نظر گرفته شده هم می شنویم کدام ممکن است «لوسیون مال شخصی دختران است».

بگذارید واضح بگویم ای احمق ها، همه خواهید کرد خطا می کنید! من می خواهم شناخته شده به عنوان خوب زن دانش آموز بودم، هشت سال آثار هنری کار کردم، در سنین زیرین به جشنواره ها رفتم، اساتید را دیدم، برای اسکان هایشان رفتم، در مراسم های زیادی نمایندگی کردم، سخنران بودم، کلاس ها هنری زیرین به اینجا رسید. خیلی اطلاعات دیدم و شنیدم، دستم اجتناب کرده اند Streams of Art Spaces تمیز نیست.

در پستی با توجه به تصرف هیکل زن توسط پسرها (رژیم ها، مذاهب، حکومت ها) به فضا طبقاتی و فرآیند شناختی جایگاه خانم و مرد در ادیان و دولت های ملی مختلف ردیابی کردم. این سوراخ “جنسیتی” در دنیای آثار هنری فوق العاده غیرمعمول نیست، اتصال خانم و مرد در دنیای آثار هنری در ملت ما – بیشتر اوقات – مشابه با خوب کارمند و خوب کارفرما است و به ندرت اوقات دختران آگاهانه کشف نشده وسوسه فریب هر دو پوست هستند. ترس اجتناب کرده اند طرد شدن، توسط نویسنده هر دو تهیه کننده، و بسیاری دیگر… اینکه چرا دختران احتمال دارد ترک به روسای جمهور، تهیه کنندگان، از اشراف زاده ها، شخصیت های همراه خود تأثیر می گذارد سیاسی هر دو هنری دارند، به مقوله اقتصاد لیبیدو برمی گردد و ساختار اجتماعی و مالی فوق العاده پیچیده ای دارد. .

یعنی حتی وقتی زنی عاشق خوب تهیه کننده هر دو نویسنده معروف تبدیل می شود، باید پرسید کدام ممکن است خواه یا نه این نیاز درونی خوب امر شخص خاص است هر دو خصوصی هر دو به اقتصاد و تعیین کنید اجتماعی تحت سلطه بر گروه درمورد تبدیل می شود؟ این شخص مناسب می گوید. پیوستهً تن فروشی دختران در بخش هنری انصافاًً آگاهانه است، هیچ تهاجم بیرونی {وجود ندارد}، این زنانه است کدام ممکن است وارد اتصال تبدیل می شود و کشف نشده بردگی قرار خواهد گرفت و شخص نردبان موفقیت هر دو مشهور او تبدیل می شود. این ترفند بورژوازی است: کارمندان به نیاز شخصی آمده اند و همراه خود چنین مزد و مزایا همراه خود من می خواهم قیمت کاهش یافته کرده اند، من می خواهم کارفرما هستم.

مارکس می گوید مطمئنا، با این حال به این دلیل است که علت است کدام ممکن است خواهید کرد اجتناب کرده اند تأثیر می گذارد فشار مالی استخدام می کنید، یعنی اگر طرف قرارداد را صادقانه امضا نکند، اجتناب کرده اند گرسنگی خواهد شخص و نیروهای پنهان کارمند را وادار به ترک در مخالفت با استثمار می تنبل. حتی وقتی این دختران اجتناب کرده اند صمیم روده ها همراه خود سرپرست هر دو کارفرما وارد اتصال شوند، یک بار دیگر باید به موضوع نامشخص بود. متعدد اجتناب کرده اند کارمندان قراردادهای کوتاه مدت را صادقانه امضا می کنند، با این حال تحت هیچ شرایطی آزادانه وارد این اتصال نابرابر و نامتعادل بین استثمارگران نمی شوند، حتی وقتی در نظر گرفته شده کنند ما آزادانه آنها را امضا کرده ایم. در روابط «طبقه امکانات و جنسیت»، عدم معامله با به مشکلات اساس ای به ایمن نگه از گرفتن روش ها درمورد تبدیل می شود. لطفا ساکت باش

صفحه مسکن فیلم کدام ممکن است در بخش سینمای ایران و جهان ورزش می تنبل نیز تحلیلی اجتناب کرده اند اظهارات مرد مسعود کیمیایی حاضر کرد: نیمه دوم مناسب است. گاهی خانم هایی بودند کدام ممکن است این تقاضا را خودشان اجتناب کرده اند کارگردان هر دو تهیه کننده مطرح می کردند، با این حال پرس و جو اینجاست کدام ممکن است چرا آن را به عهده خریدی؟! خواه یا نه کسی اجتناب کرده اند خواهید کرد پرسید کدام ممکن است بلافاصله آمدی و رفتی و گفتی ۹، شخصی دختران او را می‌خواهی و ما بی‌گناهیم؟!

پاسخ مشتریان چه بود؟

* ترس اجتناب کرده اند آهن شیمیایی اینگونه حرف زدن چیست؟!

* بولاد شیمی اظهار داشت به برخی اشخاص حقیقی سینما تجاوز نشده است. همراه خود هم هماهنگی کردند!! من می خواهم کاری به صحت و سقم صحبت های آن خانم ندارم با این حال خواهید کرد محتوای متنی قرارداد را خواندید آقای کیمیا؟

* دم فلز شیمیایی اخیر.

* صحبت های فلز شیمیایی فوق العاده مناسب است با این حال مخالفت بیشتری همراه خود آن موجود است!