پاسخ جلب توجه مجیدی کارشناس انتخاب کردن همراه خود دوپینگ خداحافظی کردید؟ + پست


به گزارش خبرورزشی، علی خسروی یکی اجتناب کرده اند اعضای کمیته داوری فدراسیون فوتبال پس اجتناب کرده اند بالا تفریحی استقلال، فرهاد مجیدی را متهم کرد.

سرمربی استقلال پس اجتناب کرده اند بردن اجتناب کرده اند جام حذفی مدعی شد کدام ممکن است داوری کدام ممکن است شتل در دهه ۸۰ تصمیم گیری کرده بود، اکنون شناخته شده به عنوان کارشناس داوری در صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما حضور دارد. او اگرچه شناسایی خسروی را به میان نیاورد، خطاب به علی خسروی، رئیس استقلال رسانه‌ها ذکر شد.

داور سابق فوتبال ایران کدام ممکن است در رسانه ها ادعا کرده بود {به دلیل} بی سوادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی ادبی قصد پاسخگویی به اظهارات فرهاد مجیدی را ندارد، اجتناب کرده اند روز قبل بار تولید دیگری حمایت مشتریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی برخی اجتناب کرده اند فعالان فوتبال را در صفحه خصوصی شخصی آشکار کرده است.

با این حال در یکی اجتناب کرده اند این ماجراها تهمت بزرگی به فرهاد مجیدی زده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه همراه خود ادب نادرست به ادعای او پاسخ گرفت.

شایان اشاره کردن است کدام ممکن است این ماجرا به شنیده ها استفاده المجیدی اجتناب کرده اند دوپینگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستعفی شدن وی در تفریحی همراه خود میس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریبا تمیز بودن ورزشگاه ردیابی دارد.

شنیده ها خداحافظی المجیدی آشکار شد با این حال هیچ سندی {در این} زمینه حاضر نشد.