پاسخ دبیر حزب ۱۰ کیلومتر به انتقاددر برنامه نوزدهم موارد زیر انجام شد:

در گفتگوی تلفنی در برنامه نوزدهم محیجه با ساسان زارع; دبیر حزب ۱۰ کیلومتر با انتقاد از اجرای این برنامه پاسخ داده شد.

آکیک: در گفتگوی تلفنی در برنامه نوزدهم محیا با ساسان زارع; دبیر حزب ۱۰ کیلومتر با انتقاد از اجرای این برنامه پاسخ داده شد.

ویدئوی این گفتگوی تلفنی را در زیر مشاهده کنید:

تعداد بازدید: ۹


ماهیا اولین مجله تصویری هیئت هر هفته از ساعت ۲۲:۰۰ سه شنبه به صورت زنده از صفحه آکیک و محیا پخش می شود.