«پاندای کونگ فو؛ شوالیه اژدها”؛ همراهی یک پاندا چینی و یک خرس انگلیسیسریال «پاندای کونگ فو»; «شوالیه اژدها» داستان یک استاد کونگ فو چینی است که یک شوالیه انگلیسی را در جستجوی جنایتکاران خطرناک دنبال می کند. این سریال علیرغم جنبه های خلاقانه و لحظات خنده دارش، دارای نقاط ضعف قابل توجهی است که احتمالا تا حدودی مخاطبان بزرگسال را ناامید می کند.