پسرم معتقد بود که باید به مردم کشورش خدمت کند


پدر شهید معصومی:

پدر شهید فرید الدین معصومی در برنامه سلام تهران شبکه پنج سیما گفت: شهید فرید الدین فرزند سوم من است و یکی از بهترین ویژگی های او ایستادن بر حرف و نظرش است.

عقیق: سید محسن معصومی پدر شهید فرید الدین معصومی در برنامه سلام تهران شبکه پنج سیما گفت: شهید فری الدین فرزند سوم من بود و یکی از بهترین ویژگی های او این است که پای حرف و نظرش می ایستد و در خود کاملاً ثابت قدم بود. رویه ها و تقوای بسیار نشان داد، به طوری که دوران کودکی این تقوا را نشان داد.

معصومی ادامه داد: شرایطی فراهم شد که شهید فریدالدین در خارج از کشور بماند و از او خواستند در ازای پیشنهادهای بزرگ در آن کشور بماند و به ایران برنگردد، اما از آنجایی که شهید فریدالدین معتقد بود باید به مردم کشورش کمک کند و بازگشت. برای خدمت به ملت به ایران آمد و توانست در زمان حیاتش خدمات زیادی به این ملت بکند.

وی افزود: او در دامان مادر بزرگ شد و تربیت مادر از او بزرگواری ساخت. مادر شهید فریدالدین فداکاری های زیادی برای او کرد و جان خود را فدا کرد. زمانی که شهید فریدالدین می خواست از کشور خارج شود و تحصیل کند; او با این هدف ایران را ترک کرد تا کاملتر شود و دانش خود را افزایش دهد. او پس از اخذ مدرک فوق لیسانس در نیوزلند، مدرک دکتری خود را ادامه داد. او قصد ادامه تحصیل داشت، اما مادرش حوصله نداشت و به ایران بازگشت و در کنار خانواده به کشورش خدمت کرد.

پدر شهید گفت: بسیاری از پیشنهادات کشورهای دیگر را رد کرد و به ایران بازگشت زیرا احساس می کرد باید دانش خود را در ایران به کار گیرد و با ایجاد شغل و حرکت مفید هموطنان خود را به کار گیرد.

سید ضیاءالدین معصومی برادر شهید فرید الدین معصومی گفت: شهید فرید الدین از ابتدای تحصیل در مقطع ابتدایی بسیار پیگیر بود و همیشه برای رسیدن به اهداف خود به فکر مسافت های طولانی بود. در همان زمان در دو رشته دانشگاهی مکانیک و کشاورزی پذیرفته شد و تصمیم گرفت مهندسی مکانیک را ادامه دهد زیرا معتقد بود از این طریق بهتر می تواند به کشور خدمت کند.

معصومی تصریح کرد: در زندگی بسیار گمنام بود و سعی می کرد در زندگی خود مانند چراغ خاموشی پیش برود. همکاران و دوستانش همیشه از ویژگی های شهید فریدالدین و توانایی های علمی او می گویند زیرا او همیشه درس های خود را به بهترین نحو یاد می گرفت و می دانست چگونه نخبه شود. ایمان قلبی داشت و هر جا بحث علمی می شد از قدرت و ایمان خود استفاده می کرد.

وی افزود: او همه نیروی کار را دوستان خود می دانست و به هیچ وجه به طبقه بندی مشاغل اعتقاد نداشت و نمی خواست زیردست خود را ببیند.

منبع: فارس