پوتین آمریکا را بی ارزش قیمت بالای نشاط دانستبه گزارش ایسکانیوز، پوتین طی منصفانه ویدئو کنوانسیون هشدار داد کدام ممکن است روسیه ممکن است صادرات نشاط را به غرب تنظیم دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود کدام ممکن است مسکو ممکن است نشاط را به کشورهایی کدام ممکن است به نشاط خواستن دارند صادر تنبل.

رئیس جمهور روسیه در سخنرانی شخصی دانستن درباره قطب شمال اظهار داشت کشورهای غیردوست زنجیره تامین را در قطب شمال برداشتن کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی ملت ها به تعهدات قراردادی شخصی حرکت نمی کنند.

وی تاکید کرد کدام ممکن است روسیه اجتناب کرده اند عدم همکاری (ردیابی به تحریم ها) مبارزه کردن می برد، با این حال جایگزین های جدیدی برای پیشرفت پیدا کرده است.

اظهارات پوتین در حالی مطرح تبدیل می شود کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند کشورهای ecu شبح کرده اند کدام ممکن است واردات نشاط اجتناب کرده اند روسیه را پس اجتناب کرده اند نبرد در اوکراین برداشتن خواهند کرد.

آلمان شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند کشورهای ecu تکیه کن به نشاط روسیه، خودکفایی نشاط هر دو سوئیچ واردات را فراهم کرده است، با این حال نهادهای مالی این ملت می گویند کدام ممکن است کاهش واردات نشاط اجتناب کرده اند روسیه در سال ۲۰۲۳، آلمان را در افتادگی شدیدی فرو خواهد برد.

رئیس جمهور روسیه دیروز در گفتگو همراه خود همتای بلاروسی شخصی الکساندر لوکاشنکو اظهار داشت کدام ممکن است اجتناب کرده اند رهبران غربی درخواست شده است اند به همان اندازه به سختی با توجه به تخریب رقه، سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان توسط آمریکا در نظر گرفته شده کنند.

پوتین افزود: خواه یا نه دیده اید کدام ممکن است چگونه منصفانه جنگنده آمریکایی شهر سوریه را همراه خود آلودگی متشابه کرد؟ اجساد چندین ماه در زیر ذرات تجزیه شدند. {هیچ کس} اهمیتی نمی داد، کسی به او ردیابی نمی کرد.

وی همراه خود ردیابی به ویدئوهایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند جهان بوچا در نزدیکی کیف چاپ شده شد، اظهار داشت: «هنگامی کدام ممکن است اقدامات تحریک آمیز در سوریه به پایان رسید، روزی کدام ممکن است استفاده مقامات اسد اجتناب کرده اند سلاح های شیمیایی را به تصویر می کشید، چنین سکوتی وجود نداشت. سپس به نظر می رسد کدام ممکن است بازیگران است. این شبیه به نوع بازیگران در بوچا است.

تأمین: ارنا