پپ گواردیولا: خوشبختانه دروازه ما بسته ماند. با توجه به رفتار حریفان حرفی ندارم


امیر حسین مادرید

همه اجتناب کرده اند سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک ضد فوتبالی پپ توصیه می کنند، با این حال جذاب نبود. ممکن است واقعا پپ را شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند نابغه های آموزش قبول دارم، با این حال این ورزشی به خوبی پپ نبود. پپ {به دلیل} شکوه فوتبال جهان فوق العاده جالب است. ورزشی همراه خود پپ نیز فوق العاده جالب است. ورزشی های دقیق این فصل همگی قهرمانان سرگرمی انگیزی هستند، این ورزشی قطعاً سرگرمی انگیز نیز {خواهد بود}. گروه سیتی خیلی بیشتر است. رئال شخصیت بالاتری دارد. بیایید با توجه به بارسلونا صحبت نکنیم. تنها انگیزه آنها برای تماشای فوتبال رئال هیتر است.