چرا تهدید به معجزه تکرار نمی شود؟روز شنبه هفته جاری شهردار تهران فاز اول پایانه اکباتان را افتتاح کرد، پروژه ای که مدیران شهری از سال ۹۷ پیگیر تکمیل آن بودند اما در مراسم بهره برداری از این ترمینال آن را پروژه ای متروکه و مخروبه نامیدند. که در این دوره توسط مدیریت شهری تکمیل شد.