چرا لیست حقوق و دستمزد مدیران دولتی در خردادماه منتشر نشد؟


بر اساس بخشنامه سازمان اشتغال و اشتغال کشور، دستگاه های مشمول ماده (۲۹) موظفند از خرداد ماه سال جاری نسبت به انتشار آمار حقوق و دستمزد …

هدف از اداره آمریکا و آمریکا چیست؟هدف از اداره آمریکا و آمریکا چیست؟

بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه های مشمول ماده (۲۹) موظف شدند از خرداد ماه امسال نسبت به انتشار آمار حقوق و دستمزد مسئولان و مدیران اقدام کنند که تاکنون اجرایی نشده است.

بر اساس بخشنامه اجرایی افشای حقوق و دستمزد مدیران، قرار بود از ۹ خردادماه انتشار عمومی اطلاعات حقوق و دستمزد مدیران اجرایی آغاز شود که بسیاری از این شرکت‌ها از انتشار فهرست حقوق و درج آن در سامانه عمومی خودداری کردند. دسترسی داشته باشید.

در راستای اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر شفافیت اطلاع رسانی پرداختی کارکنان دستگاه های اجرایی کشور از ۱۸ اردیبهشت بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شد.

این بخشنامه برای اجرای اصل شفافیت (یکی از اصول ۱۲ گانه حکومت مردمی) در مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی و همچنین ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که میزان هر یک را تعیین می کند، صادر شده است. پرداخت ناخالص ماهانه مسئولان، مدیران و مجریان تاکید می‌شود که از این پس اطلاعات حقوق و مزایای این افراد طبق ضوابط عمومی و در اختیار عموم قرار گیرد.

بر اساس این بخشنامه، هر دهم ماه، داده های پرداختی مسئولان، مدیران، دستگاه های اجرایی و همکاران طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه باید در ماه قبل به مسئولیت پرداخت می شد. بالاترین مقام و تایید بالاترین مرجع مجاز حسابدار مدیران مالی یا عناوین مشابه (دستگاه های اجرایی) در سیستم پرداخت بارگذاری شده و به اطلاع عموم می رسد.

اما ما شاهد چنین اتفاقی نبودیم و به گفته موسی بزرگ اصل، رئیس سازمان حسابرسی، تاکنون مدیران ۹۰ شرکت دولتی معرفی و ممنوع الخروج شده اند.

سوالی که در اینجا بسیار نگران کننده است این است که چرا با وجود بخشنامه ها و اطلاعیه های صادر شده در این زمینه، شرکت های دولتی همچنان از ایجاد شفافیت و اعلام عمومی حقوق مدیران خود سرباز می زنند؟ از سوی دیگر وعده انتشار فیش حقوقی روسای سازمان ها، دستگاه های دولتی و شرکت های دولتی چه زمانی محقق می شود؟

در نهایت این سوال مطرح می شود که چرا با توجه به تصویب چنین بخشنامه ای و اجرا نشدن آن توسط برخی شرکت ها، برخلاف تصور عمومی که قاطعانه و جدی با متخلفان برخورد می کنند، شاهد چنین برخوردی نبوده و رای صادره، دادستان ها را از حضور در دادگاه منع می کند. شرکت صادر شده؟