چین در واکنش به سفر پلوسی به تایوان: عملیات نظامی هدفمند انجام خواهیم داد/ کاخ سفید: از این سفر به عنوان بهانه ای برای افزایش تنش استفاده نکنید
سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در بیانیه ای مدعی شد که سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا به جزیره تایوان، نقض حاکمیت چین تلقی نمی شود. کربی گفت چین بهتر است از این سفر به عنوان بهانه ای برای اتخاذ اقداماتی که منجر به افزایش تنش می شود استفاده نکند.