کارلو آنچلوتی: داور برای ورزشی مقابل سویا این سیستم خاصی داشت. وینیسیوس هند را انجام نداد


محمد مادرید ۱۳

بعد اجتناب کرده اند تمام انتقاداتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ابتدا اجتناب کرده اند آنچلوتی داشتم، با این حال خدا را شکر {در این} تعدادی از ورزشی، او به فشاری کدام ممکن است به در کنار داشت پاسخ داد، هر ۲ گروه خوشایند ورزشی می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعویض‌ها برتر هستند، هرچند واقعا اینطور نیست. شرکت کننده خوبی روی نیمکت است، با این حال گروه خوشایند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیلش {در این} زمان اینجا است کدام ممکن است به سختی روی نیمکت ورزشی تدریجی، ۹ اینکه هر ده ورزشی خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت ورزشی را بی رنگ تدریجی.
#حالا_مادرید