کارکنان سراسری فوتبال امید گلگهر را شکست داد


کارکنان فوتبال بلدنا امید در دیداری تدارکاتی به مصاف کارکنان گل گهر سیرجان سر خورد کدام ممکن است همراه خود شیوع ۲ بر منصفانه شاگردان از قلعه نویی به نوک رسید.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، {در این} دیدار کدام ممکن است همراه خود حضور وزیر بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها برگزار شد، امیرعلی صادقی در دقیقه ۵۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتضی تبریزی (۲۹) را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعید صادقی تک گل کارکنان امید را به ثمر رساندند. (۴۸) ۲ گل را به ثمر رساند. گل های سرجانی به ثمر رسید.

دراگان اسکوویچ نیز این مسابقه را اجتناب کرده اند منصفانه موقعیت یابی شخصی تماشا کرد