کار روی حیله و تزویر پرسپولیس برای فریب دادن بیرانوندبه گزارش گروه ورزشی ایسکانیوز، پرسپولیس برای فصل بلند مدت در راستای آسانسور تیمش در جاده دروازه، علیرضا بیرانوند را به‌عنوان انتخاب اول فکر است. این در حالی است کدام ممکن است گلر اولیه گروه سراسری در جاری حاضر در گروه بواویشتا پرتغال به‌عنوان شرکت کننده قرضی حضور دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند اتمام فصل باید به بلژیک برگردد به همان اندازه همراه خود مسئولان تجهیزات گلف آنتورپ برای فصل بلند مدت مذاکره تدریجی.

تا حد زیادی بیاموزید:

بیرانوند همراه خود این تجهیزات گلف بلژیکی یک فصل تولید دیگری قرارداد دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بند آزادسازی این دروازه‌بان هم حدود ۸۰۰ هزار به همان اندازه {یک میلیون} یوروست. با بیرون شک پرسپولیس نمی‌تواند برای فریب دادن بیرانوند ۲۴ به همان اندازه ۳۰ میلیارد تومان ساده برای تکل رضایت‌نامه ارزش تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند فریب دادن این شرکت کننده یک مشکل عظیم برای تجهیزات گلف پرسپولیس {خواهد بود}. همراه خود این جاری پرسپولیس آرزومند این موضوع است کدام ممکن است بیرانوند خودش همراه خود مسئولان آنتورپ مذاکره کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی داشته باشد رضایت‌نامه‌اش را اکتسابی تدریجی به همان اندازه حداقل به‌عنوان شرکت کننده آزاد بیرانوند را به خدمت بگیرد، موضوعی کدام ممکن است چندان سرراست به تذکر نمی‌رسد.

تأمین: تسنیم

انتهای پیام/