کانون توجه در دفاع مرکزی؛ هم خودباختگی بود و هم تحقیر مدافعان!


امیر سین

کجایند آنهایی که وقتی گفتیم چرا به جای سیاوش با نورافکن بازی کردند، در دفاع وسط بزرگ شدند! من شخصا این را می گویم
حسین حسینی و حردانی باید بهتر شوند
حسین زاده عالیه باید با بدنش بازی کند
ترابی و قائدی می توانند کارهای زیادی برای تیم انجام دهند
و فکر می کنم الان جلالی می تواند ذخیره خوبی برای چپ تیم ملی باشد
وقتی سیاوش به شرایط بازی رسید باید دعوت شود.