کاهش ریسک فشارخون باردار بودن همراه خود رژیم غذایی مدیترانه‌ایبه گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، پره اکلامپسی (فشارخون بالا در باردار بودن) در {افرادی که} باردار هستند رخ می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند شبح کننده جان آنها باشد. معامله با‌های به سختی برای کاهش خطر پره اکلامپسی موجود است.

اصولاً بیاموزید:

تحقیق محققان دانشکده کالیفرنیا نماد داد کدام ممکن است خطر ابتلاء به پره اکلامپسی در دختران باردار کدام ممکن است رژیم مدیترانه ای دارند، تقریباً ۲۰ نسبت کاهش یافته است است.

دکتر «دانا هونس»، متخصص خورده شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست نیروی کار تجزیه و تحلیل، می‌گوید: «اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است پیش سوراخ بینی اینکه {چه کسی} به پره اکلامپسی مبتلا می‌شود سخت است، از گرفتن یک مداخله غذایی کدام ممکن است می‌تواند خطر پره اکلامپسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اجزا خطر مرتبط همراه خود آن را کاهش دهد، یک اتفاق خوشایند است.»

این تحقیق برای ادغام کردن داده‌های بهداشتی بیش اجتناب کرده اند ۸۵۰۰ زن بود. نیروی کار تحقیقاتی پرسشنامه‌هایی را بین اشخاص حقیقی گلوله کردن کرد کدام ممکن است برای ادغام کردن سؤالاتی با اشاره به رژیم غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادات غذایی آنها بود.

این گزارش نماد داد کدام ممکن است ۱۰ نسبت اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی تحت تأثیر پره اکلامپسی بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که در گذشته اجتناب کرده اند باردار بودن دیابت هر دو مشکلات وزنی داشتند، ۲ برابر اصولاً کشف نشده خطر ابتلاء به پره اکلامپسی بودند.

بازرسی‌ها نماد داد خطر ابتلاء به پره اکلامپسی در {افرادی که} اجتناب کرده اند رژیم غذایی مدیترانه ای پیروی می‌کردند ۲۰ نسبت کمتر بود.

پره اکلامپسی یک عارضه شدید باردار بودن است کدام ممکن است می‌تواند علائم تهدیدکننده اقامت اجتناب کرده اند جمله فشارخون بالا، از بین بردن پروتئین اجتناب کرده اند ادرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید علائم آسیب اندام را تحمیل تدریجی. این مثال علاوه بر این خطر ابتلاء به بیماری‌های قلبی تمدید شده مدت، حوادث قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارسایی قلبی را در دختران افزایش می‌دهد.

به آموزش داده شده است نویسندگان، رژیم غذایی مدیترانه ای قابل دستیابی است استرس اکسایشی هر دو انجام سلول‌های اندوتلیال را افزایش بخشد. علاوه بر این قابل دستیابی است انجام عروق جفت را آسانسور تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اصلاحات متابولیک مفید حمایت تدریجی.

تأمین: مهر

انتهای پیام/